กัญชาอัดแท่งผิดกฎหมายไหม สามารถใช้กัญชาในการสันทนาการหรือไม่

กัญชาอัดแท่ง

กัญชาอัดแท่ง หลังจากที่ได้มีการประกาศกฎหมายให้ปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด กัญชาอัดแท่งผิดกฎหมายไหม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการตื่นตัวของผู้คนจำนวนมากจากหลายกลุ่มเป็นอย่างมาก จากตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เป็นต้นกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยการประกาศปลดล็อคกัญชา-กัญชง ในครั้งนี้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงจุดยืนเกี่ยวกับเป้าหมาย 3 เรื่องสำคัญคือ

  1. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
  2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุสาหกรรม ทั้งในกลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพร และอาหารไปจนถึงการส่งเสริมงานวิจัยนวั๖กรรม
  3. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง

โดยหากมีการนำกัญชามาใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการแปรรูปนั้น จำเป็นต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย. แต่หากเป็นการใช้ในครัวเรือนที่มีรั้วรอบขอบชิดนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ของทางอย. ซึ่งการปลดล็อคในครั้งนี้จะทำให้สามารถ ปลูกกัญชาอัดแท่ง ได้อย่างถูกกฎหมายและสามารถนำประโยชน์จากกัญชาไปใช้ได้ เว็บให้ความรู้ข่าวสารเรื่องกัญชา

กัญชาอัดแท่งทำไมต้องอัดแท่ง

กัญชาอัดแท่งแห้ง เพราะ การที่จะนำกัญชามาเป็นช่อ ๆ แบบที่พวกเราเห็นกันในต่างประเทศนั้นมันเป็นปัญหาเรื่องการขนส่ง เพราะอย่างที่บอกพวกพ่อค้าเค้าสนใจแค่ว่าจะขนยังไงให้ได้เยอะที่สุด และแน่นอนครับ การอัดแท่งคือตอบโจทย์พวกเค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามกรรมวิธีการอัดแท่งนั้นมันส่งผลให้คุณภาพของกัญชาลดต่ำลง ไม่ว่าเพื่อน ๆ จะยอมรับหรือไม่ แต่ความจริงที่เพื่อนทุกท่านที่เคยดูดทั้งกัญชาออแกนิคและกัญชาอัดแท่ง ดอกกัญชาอัดแท่ง น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คือ แอฟเฟคจากการเสพกัญชาอัดแท่งนั้น ไม่ว่าจะด้านความเพลิดเพลิน จิตนาการ และการใช้ชีวิตจะแตกต่างจากการใช้กัญชาออแกนิคอยู่มาก กัญชาอัดแท่งมีสารTHC มากกว่ากัญชาออแกนิคอยู่เยอะ เพราะเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าการนำส่วนประกอบในการอัดแท่งนั้นมีหลากหลายอย่าง เช่น (อาจจะมีการพ่นยาฆ่าแมลง)และ(ใช้ปุ๋ยเคมี) ทำยังไงให้คนสูบเมา (อาจจะผสมสารเคมี) หรือสิ่งอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสมองอีกด้วย

กัญชาอัดแท่ง คืออะไร อันตรายไหม!

กัญชาอัดแท่ง สำหรับกัญชาอัดแท่งหรือ “Schwag” “Reggie” หรือ “Dirt weed” เป็นกัญชาที่นำมาใช้อัดแท่งสามารถทำมาได้จาก กัญชาหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งถือเป็น กัญชาอัดแท่งคุณภาพต่ำ ที่จะมีวิธีการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็วหรือช้าเกินกว่ากำหนด ซึ่งจะเป็นการนำมาตากแห้งและนำมาอัดเป็นแท่งส่วนใหญ่จะพบจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเพราะกัญชาประเภทนี้ ถือเป็นกัญชาที่ใช้สำหรับสูบซึ่งยังคงผิดกฏหมาย เพราะตามเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสูบกัญชาแบบมวนได้เนื่องจากไม่มีอากรแสตมป์ของกรรมสรรพสามิตติดไว้อย่างถูกต้องอย่างเช่น บุหรี่ และอาจจะมีสาร THC ที่เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเกิน 0.2 % ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ที่มีความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ในกัญชาอัดแท่งอาจพบสารพิษอีกมากมายที่อันตรายต่อร่างกาย เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรุพืช ยาฆ่าเชื้อรา และแคดเมียน เป็นต้น

กัญชาสูบได้ไหม สูบอย่างไรจึงถูกกฏหมาย

กัญชาอัดแท่งสูบได้ไหม สำหรับกัญชา-กัญชงที่มีการปลดล็อคตามเงื่อนไขกฎหมายที่กำหนด สำหรับในรูปแบบของการใช้เพื่อสูบเพื่อความผ่อนคลายเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตในกรณีนี้สามารถทำได้ แต่ต้องสูบในบ้านเรือนของตนเองอย่างมิดชิดโดยไม่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น ซึ่งประเด็นนี้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้รณรงค์หรือแนะนำให้มีการสูบกัญชาเพื่อความผ่อนคลาย กัญอัดแท่งต่างจากดอกยังไง เพราะการนำกัญชามาสูบนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมีแต่จะเกิดโทษอีกด้วย นอกจากนี้ยังไม่สามารถสูบกัญชาในที่สาธารณะได้เนื่องจากกลิ่นและควันจะสร้างความเดือดร้อนความรำคาญให้แก่ผู้อื่น รวมถึงทางด้านกรมอนามัยยังได้ออกประกาศกำหนดให้กลิ่นกัญชา-กัญชงหรือพืชอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันเป็นเหตุก่อความรำคาญและมีการนำมาใช้ควบคุมการสูบกัญชาด้วย ดังนั้นการสูบกัญชาในที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง กัญชาอัดแท่งฟรอยแดง ซึ่งถึงแม้จะมีการปลดล็อคกฎหมายกัญชา-กัญชงหลังจากที่ถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยอนุญาตให้สามารถปลูกหรือสูบที่ทำได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่การทำได้แบบเสรี 100% เนื่องจากกัญชาและกัญชงยังถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีพิษภัยและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้สูบจึงจำเป็นที่ต้องควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายในกฎหมายที่กำหนดอยู่ เป็นต้น

เว็บข่าวกัญชา :: weedbong420.com