กัญชาในตำรับยาไทย ใช้รักษาโรคอะไรบ้าง?

กัญชาในตำรับยาไทย ใช้รักษาโรคอะไรบ้าง

กัญชาในตำรับยาไทย ใช้รักษาโรค ซึ่งในตอนนี้นั้นประเทศไทยบ้านเรานั้นได้มีการเปิดรายชื่อ 16 ตำรับยาแผนไทย ที่ทางแพทย์นั้นได้มีการนำสารสกัด จากกัญชานั้นไปเป็นส่วนผสมในตำรับยาแผนไทยบ้านเรา ซึ่งยานี้นั้นจัดได้ว่าเป็นยากลุ่มแรกที่ทางแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านที่ได้มีการผ่านการอบรม และได้มีการขึ้นทะเบียนแล้วนั้นจึงจะสามารถนำ ยาเหล่านี้นั้นมารักษาผู้ป่วยได้ทันทีนั่นเอง 

กัญชาในตำรับยาไทย ซึ่งทางกลมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกนั้นได้มีการออกมาเปิดเผยที่มาของ ตำรับยากัญชาที่จะเป็นตัว ที่นำไปสู่ประโยชน์ทางการแพทย์ จากตำรับยาชาติกว่า 26,000 ตำรับ ซึ่งมีตำรับยาที่มีกัญชานั้นเป้นส่วนผสมอยู่เกือบ 200 ตำรับ ซึ่งได้มีตำรับยาที่ได้มีการผ่านการพิจารณา และการตรวจสอบความซ้ำซ้อนซึ่งเหลือเพียงแค่ 90 ตำรับ ซึ่งได้ มีการแบ่งตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชานั้นเป็นส่วนผสมอยู่ 4กลุ่มด้วยกันได้แก่ กลุ่ม ก., กลุ่ม ข., กลุ่ม ค. และ กลุ่ม ง. นั่นเอง ซึ่งในกลุ่ม ก. นั้น จะเป็นตำรับยาที่ได้มาจากองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทย ซึ่งตัวยานั้นเป็นตัวยาที่หาได้ง่าย และ ไม่เป็นอันตราย ซึ่งมีด้วยกัน 16 ตำรับ กลุ่ม ข. ก็จะเป็นตำรับยาซึ่งมีวิธีการผลิตที่ยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งตัวยา นั้นยังหายาก 11 ตำรับ กลุ่ม ค. ซึ่งเป็นตำรับยาที่กัญชานั้นเป็นส่วนผสมอยู่น้อย 32 ตำรับ และสุดท้าย กลุ่ม ง. คือตำรับ ยาซึ่งมีส่วนประกอบของตัสยาที่กฎหมายนั้นมีการประกาศห้ามใช้ 32 ตำรับด้วยกันนั้นเอง 

ซึ่งในกลุ่ม ก. นั้นได้จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของ กำหนดตำรับยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ 5 ที่มีกัญชานั้นปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค  หรือเพื่อการศึกษาวัจัยได้ พ.ศ. 2562 ซึ่งในส่วน ของกลุ่ม ข ค ง นั้นยังคงต้องรอการจัดวัดความรู้ และการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะรอประกาศใช้กันต่อไปนั้นเอง 

ซึ่งตัวยาที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ได้ผ่านประกาศของทางกะทรวงสาธารณสุขนั้นจะมีตัวยาไหนกันบ้างนั้นไปดูกัน

1. ยาศุขไสยาศน์ ซึ่งยาตัวนี้นั้นจะเป็นยาที่ช่วยในการที่จะทำให้ผู้ใช้นั้นนอนหลับ และเจริญอาหารได้ดี อีกทั้งยังช่วย ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้อีกด้วยนั้นเอง 

2. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับใน  ระยะเริ่มต้น และยังช่วยแก้กษัยเหล็ก ซึ่งเป็นอาการท้องแข็งเป็นดานซึ่งส่วนหน่งก็ือโรคมะเร็งนั้นเอง 

3. ยาทำลายพระสุเมรุ ช่วยบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ โรคแขนขาอ่อนแรง ชา ในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งในตำราจริงๆ นั้นได้มีกาเขียนไว้ว่าเป็นยาที่ใช้ในการแก้ลมชัก ปากเบี้ยว ตาแหก ซึ่งทั้ง 3อาการนี้นั้นเป็นอาการรวม ของอัมพฤกษ์อัมพาตจากอากรที่เสนเลือดในสมองแตก 

4. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ซึ่งจะเป็นยาที่ใช้แก้อาการลมขึ้นเบื้องสูงนั้นเอง

5. ยาทัพยาธิคุณ ซึ่งจะช่วยลดอาการมือเท้าชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และยังใช้ในการรักษาอาการมือเท้าบวม ในผู้ป่วย ที่เป็นโรคมะเร็งตับ

6. ยาแก้นอนไม่หลับหรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง แก้ไข้ผอมเหลือง ตัวสั่น เสียงสั่น ไม่มีกำลัง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ

7. ยาไพสาลี บำบัดโรคลม (แก้สารพัดโรค กล่อน หืดไอ จุกเสียด ลมสลักอก ลมมักให้หาวเรอ ให้รากสะอึก ลมสะแกเวียน นอนไม่หลับ ลมปวดมวนในท้อง เป็นป้างเป็นจุกผามม้ามย้อย)

8. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง หารักษาหัวริดสีดวงทวารหนัก รักษาโรคผิวหนัง

9. ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อตามร่างกาย ลดอาการชาบริเวณมือและเท้า มือเท้าอ่อนกำลัง

10. ยาอไภยสาลี บำบัดโรคทางลม (ลม 80 จำพวก แก้โลหิต 20 จำพวก แก้ริดสีดวง 20 จำพวก)

11. ยาอัมฤตโอสถ ซึ่งจะช่วยในการบรรเทาอาการกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นรัดรึง มือเท้าชา อาการของผอมแห้งแรงน้อย ซึ่ง เนื่องมาจากความเสื่อมความผิดปกติของร่างกายนั่นเอง

12. ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื่นไส้อาเจียน 4ประการ ช่วยในการเจริญอาหาร บำรุงธาตุทั้ง 4ชูกำลัง 

13. ยาแก้โรคจิต ซึ่งเป็นยาที่ช่วยลดความกังวลในจิตใจ และความเครียดในระบบประสาท ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายยิ่ง 

14. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อทั่วทั้งร่างกาย อาการมือเท้าชา ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดศีรษะ อาการหน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้งแน่นหน้าอก ซึ่งเกิดจากโทสันฑฆาต และกล่อนแห้ง 

15. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แก้อาการทางลม คลายอาการที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดตึงบริเวณปลายมือเท้า และอาการลามขึ้น มาที่บริเวณต้นคอให้คอแข็ง ทำให้เคลื่อนไหวคอนั้นไม่ได้ 

และสุดท้าย 16. ยาไฟอาวุธ ช่วยในการแก้ลมจุกเสียด แก้ป้างแก้ม้าม แก้ดานเสมหะให้ปวดมวนท้อง แก้อุจจาระเป็นมูก เลือด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง แก้ไอผอมเหลืองฃ

ติดตามข่าวสารเพิ่ม>>> weedbong420.com <<<