กัญชา และ กัญชง ต่างกันอย่างไร?

กัญชา และ กัญชง

“กัญชา” และ “กัญชง”

กัญชา และ กัญชงซึ่งได้มีกระแสในโลกออนไลน์กับการนำมาใช้ในวงการแพทย์กันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังมีอีกหลายๆ คนนั้นที่อาจจะไม่เคยรู้จัก “กัญชง” ซึ่งนี่นั้นเป็นพืชที่ชื่อ และลักษณะของต้นที่คล้ายกัญชา อย่างกับพี่น้องฝาแฝดเลยก็ว่ากันได้ แต่แม้ว่าลักษณะภายนอกจะคล้ายกันมากแค่ไหนก็ตามแต่ แต่ว่าคุณสมบัติ และ ประโยชน์ในการทำไปใช้รักษาโรคต่างกันเช่นเดียวกัน

ซึ่งนอดเหนือจาก “กัญชา” ที่เรานั้นคุ้นเคย และได้ยินกันอยู่ บ่อยๆ นั้น และในพักหลังๆ นี้นั้นก็ยังมีคำว่า “กัญชง” เข้ามาแทรกเสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีก และที่สำคัญนั้นในทางด้าน ของทางกฎหมายใหม่นั้นก็ได้มีการทำออกมาใหม่เพื่อที่จะแยกความแตกต่างระหว่างพืชทั้งสองชนิดนี้นั้นออกจากกันนั่นเอง 

เจ้า “กัญชา” และ “กัญชง” นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะ?

กัญชา และ กัญชง ซึ่งใครหลายๆ คนนั้นอาจจะแยก มันไม่ออก และอาจจะเหมารวมๆ ว่าเจ้าต้นที่เราเห็นนั้นเป็นเจ้ากัญชากันไปเลยก็ว่าได้ ซึ่งวันนี้นั้นเราก็มีข้อสรุปของ ความต่างระหว่าง “กัญชา” และ “กัญชง” นั้นมาให้ดูถึงความต่างกัน เพื่อว่าวันหนึ่งนั้นเจ้า กัญชา และ กัญชงนั้นอาจ จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้นเอง ซึ่งกัญชานั้นจะมีชื่อภาษาอังกฤษที่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเรียกกันว่า Marijuana ซึ่งตัวของลำต้นนั้นมักจะมีลักษณะที่ เตี้ย และมีลักษณะที่เป็นพุ้ม

.

ซึ่งต้นกัญชานัน้จะมีการแตกแยกกิ่งก้านสาขาออกมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ ถ้าเมื่อเทียบกับ ต้นกัญชงนั้นแล้ว ซึ่งในส่วนขงใบนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวสดจัด ซึ่งใบนั้นจะมีการแตกแฉกออกมาประมาณ 5-7 แฉกด้วยกันนั้นเอง และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่จะช่วยให้คนที่ไม่สามารถแยกพืชทั้งสองชนิดนี้นั้นออกจากกันได้ นั่นก็คือ สารที่อยู่ภายในพืช

หรือสารที่ทำให้เมาที่เรียกกันว่าสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ซึ่งเจ้าสารนี้นั้นจะพบ ได้มากกว่าในกัญชา และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั้นเสพสารชนิดนี้นั้นเข้าไปแล้ว สารชนิดนี้นั้นก็จะออกฤทธิ์ที่ทำให้ผู้ เสพนั้นมีอาการที่เคลิบเคลิ้มมากกว่าปกติ และนี่นั้นจึงเป็นเหตุผลที่กัญชานั้นจัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามสาร THC นั้นก็ยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรคได้เหมือนกันนะ 

และในส่วนของ กัญชง นั้นมีชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า Hemp ซึ่งลักษณะภายนอกของต้นกัญชงนั้น ต้นกัญชงจะมี ลักษณะต้นที่มีความสูง และเรียวยาว ถ้าเมื่อนำไปเทียบกับต้นกัญชาแล้วนั้น ต้นของกัญชงนั้นจะมีลักษณะที่สูงกว่า และในส่วนของใบของต้นกัญชงนั้นก็จะมีลักษณะ และขนาดที่ใหญ่กว่าใบของกัญชา อีกทั้งยังมีการเรียงสลับกันของ ใบที่ห่างกัน ซึ่งลักษณะของใบของกัญชงนั้นจะมีอยู่ประมาณที่ 7-11 แฉกนั้นเอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นลักษณะสีของ ใบกัญชงนั้นจะมีสีที่อ่อนกว่าของใบกัญชานั่นเอง ซึ่งความต่างของสารที่พบในกัญชงนั้นไม่ใช่สาร THC ที่พบใน กัญชา แต่จะเป็นสาร CBD (Canabidio)

ซึ่งสารชนิดนี้นั้นถ้าหากว่าใครที่เสพเข้าไปนั้นก็จะทำให้มีอาการเคลิบเคลิ้ม ได้เช่นเดียวกันกับกัญชา ซึ่งโดยหลักๆ แล้วนั้นสารสกัดนั้นจะถูกสกัดออกมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เสียมากกว่า เช่น ใช้เป็นสารที่ช่วยในการลดอาการเจ็บปวด หรือช่วยในการใช้ต้านอาการของโรคลมชัก แต่ในขณะ เดียวกันนั้นสารนี้นั้นก็มักจะนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอบางชนิดนี้นั้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าหากเทียบกัน แล้วนั้น กัญชา และ กัญชง นั้นเปรียบได้ว่าเป็นพี่น้องกันเพราะทั้งสองนั้นมาจากพืชที่มีต้นกำเนิดเดียวกันซึ่งมาจาก  Cannabis sativa L. นั่นเอง 

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม >>> weedbong420.com <<<